Kontaktné údaje rodiča / poručníka / zákonného zástupcu

Osobné údaje dieťaťa / Osobní údaje dítěte

Aký máte talent / Jaký máte talent

Ďalšie údaje / Další údaje

Vystupovali ste už v TV?

Podmienky / Podmínky